Халцедон

[IMG]

Халцедон Cd010

Халцедон овал 14.0х10.0 мм, ~6.10 Ct.

950 руб


[IMG]

Халцедон Cd011

Халцедон овал 16.0х12.0 мм, ~ 8.50 Ct.

1300 руб


[IMG]

Халцедон Cd013

Халцедон овал 20.0х15.0 мм, ~ 15.73 Ct.

2450 руб


[IMG]

Халцедон Cd014

Халцедон овал 18.0х13.0 мм, ~ 11.55 Ct.

1800 руб


[IMG]

Халцедон Cd015

Халцедон 1.36 CTS 8.00x6.00 MM

500 руб


[IMG]

Халцедон Cd016

Халцедон круг 4.5х4.5 мм, вес 0.50 ct

300 руб


[IMG]

Халцедон Cd017

Халцедон 0.49 Сt 6.00x4.00 MM

400 руб